Vidhan Sabha Bye Election Results 2009

 

 

Constituency

Elected Candidate

Candidate at 2nd position

Candidate at 3rd position

Name

Party

Votes

Name

Party

Votes

Name

Party

Votes

36

Nurmahal

Rajwinder Kaur Bhullar

SAD

50983

Gurbinder Singh Atwal

INC

35930

Harbans Singh

CPI(M)

3356

 

Vidhan Sabha Election Results 2007

 

 

Sr. No.

Constituency

Electors

Votes Polled

Total Valid Votes

Male

Female

Total

Male

Female

Total

1

28 Adampur

60896

60755

121651

45884

49185

95069

95069

2

29 Jalandhar Cantt

71362

66929

138291

47532

47122

94654

94654

3

30 Jalandhar North

68118

62236

130354

47456

43140

90596

90596

4

31 Jalandhar Central

71207

65417

136624

46780

42979

89759

89759

5

32 Jalandhar South

86852

83603

170455

57711

55829

113540

113540

6

33 Kartarpur

68100

67274

135374

51974

53069

105043

105043

7

34 Lohian

68743

69196

137939

53790

54399

108189

108189

8

35 Nakodar

65170

62452

127622

48753

49296

98049

98049

9

36 Nurmahal

64331

62808

127139

50187

50280

100467

100467

10

39 Phillaur

65884

63115

128999

50352

51581

101933

101933

 

Constituency

Elected Candidate

Candidate at 2nd position

Candidate at 3rd position

Name

Party

Votes

Name

Party

Votes

Name

Party

Votes

28

Adamdpur

Sarbjit Singh Makkar

SAD

44883

Kanwaljit Singh Lally

INC

36643

Numberdar Surjit Singh Parhar

BSP

13832

29

Jalandhar Cantt.

Jagbir Singh Brar

SAD

50436

Gurkanwal Kaur

INC

33452

Kapil Batra

BSP

7983

30

Jalandhar North

K.D Bhandari

BJP

45579

Avtar Henry

INC

40650

Bachan Lal

BSP

2892

31

Jalandhar Central

Manoranjan Kalia

BJP

47221

Tajinder Singh Bittu

INC

28212

Shital Vij

IND

11330

32

Jalandhar South

Chuni Lal Bhagat

BJP

56775

Mohinder Singh K.P

INC

44860

Raj Kumar Hans

BSP

6546

33

Kartarpur

Avinash Chander

SAD

54380

Ch. Jagjit Singh

INC

43311

Ram Parkash

BSP

3125

34

Lohian

Ajit Singh Kohar

SAD

59642

Lt. Col C.D Singh Kamboj

INC

40378

Balwant Singh Lohian

LBP

3226

35

Nakodar

Amarjit Singh Samra

INC

44255

Kuldeep Singh Wadala

SAD

41037

M.P Singh Goraya

BSP

10296

36

Nurmahal

Gurdip Singh Bhullar

SAD

41734

Gurbinder Singh Atwal

INC

36316

Lekh Raj

BSP

11070

39

Phillaur

Sarwan Singh

SAD

42412

Santokh Singh Chaudhary

INC

42139

Sohan Lal

BSP

14615

Vidhan Sabha Election Results 2002

Sr. No. Constituency Electors Votes Polled Total Valid Votes
Male Female Total Male Female Total
1. 28 Adampur 68766 63409 132175 42177 40334 82511 82507
2. 29 Jalandhar Cantt 72103 58584 130687 35648 30686 66332 66324
3. 30 Jalandhar North 69972 57754 127726 35977 28923 64900 64900
4. 31 Jalandhar Central 69115 58322 127437 34529 28662 63195 63195
5. 32 Jalandhar South 75427 67357 142784 43463 38505 81968 81966
6. 33 Kartarpur 67321 61968 129289 44368 41843 86211 86208
7. 34 Lohian 73097 69099 142196 49920 47699 97619 97112
8. 35 Nakodar 69619 62914 132533 44207 41095 85302 85298
9. 36 Nurmahal 63854 58883 122737 45047 42166 87213 87205
10 39 Phillaur 63225 60316 123541 44538 42246 86784 86784


Constituency Elected Candidate Candidate at 2nd Position Candidate at 3rd Position
Name Party Votes Name Party Votes Name Party Votes
28 Adampur Kanwaljit Singh Lalli INC 32619 Sarbjit Singh Makkar SAD 25243 Sukhbir Singh Shalimar BSP 14090
29 Jalandhar Cantt Gurkanwal Kaur INC 29160 Paramjit Singh SAD 18307 Hardev Kaur BSP 11020
30 Jalandhar North Avtar Henry INC 41856 Suresh Sehgal BJP 19489 Som Nath BSP 2641
31 Jalandhar Central Raj Kumar Gupta INC 30066 Manoranjan Kalia BJP 22355 Jai Kishan Saini Ind 6037
32 Jalandhar South Mohinder Singh Kaypee INC 34866 Chuni Lal Bhagat BJP 24044 Pawan Kumar Tinu BSP 21381
33 Kartarpur Ch. Jagjit Singh INC 39010 Charanjit Singh Atwal SAD 34887 Avinash Chander BSP 10158
34 Lohian Ajit Singh Kohar SAD 48787 Brij Bhupinder Singh Lally INC 43612 Paramjit Singh Gandhari CPI(M) 1199
35 Nakodar Amarjit Singh Samra INC 39216 Gurmeet Singh Daduwal SAD 29749 Harbhajan Singh Sarih BSP 12958
36 Nurmahal Gurbinder Singh Atwal INC 35610 Gurdeep Singh Bhullar SAD 26331 Mohinder Pal Singh BSP 11757
39 Phillaur Santokh Singh Choudhary INC 33570 Sarwan Singh SAD 28915 Dev Raj Sandhu BSP 21026